DIRECȚIA PENTRU SPORT ȘI TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Raport public pe anul 2015 al Curții de Conturi a României

Acest articol își dorește să vină în sprijinul dumneavoastră, stimate cetățean bucureștean și nu numai, pentru a înțelege că instituția noastră nu se regăsește în rândurile acestei sinteze, demonstrând faptul că indiferent de atacurile la comandă din presa online sau ale angajatului prin diferite plângeri depuse la diferite alte instituții, Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București a fost și rămâne o instituție pe plan local care a respectat și respectă prevederile legale în vigoare în ultimii ani.

DESCARCĂ AICI

 

Prin urmare vom continua demersurile noastre legale și vă aducem la cunoștință următoarele:

 1. Până la aprobarea Memorandumului transmis de Minister în calitate de ordonator principal de credite în atenția Guvernului României, și comunicare de către aceștia asupra deciziei luate privind posturile vacante ce pot fi scoase la concurs, situația privind suspendarea temporară comunicată în data de 04.01.2018, nu se modifică.

 

 1. Alocarea Bugetară de către Minister a sumei de 61.324 lei la Titlul 20 “Bunuri și servicii”, ce nu corespunde suma de 170.000 lei transmisă de MTS în data de 18.01.2018 și reiterată de aceștia în data de 15.02.2018, fapt pentru care nu cunoaștem la această dată fundamentarea Ordonatorului principal de credite și implicit pentru ce se vor cheltui acești bani pentru buna organizare și funcționare a DSTMB.

Menționăm că Proiectul de buget al DSTMB transmisă fundamentat către MTS conform legilor în vigoare, în anul 2017, pentru Titlul ”Bunuri și servicii” este de 1.738.860 lei.

Rezultă în prezent o alocare de 3,53 % față de necesarul solicitat de DSTMB pentru anul 2018.

 

 1. Alocarea bugetară de către Minister a sumei de 47.984 lei la Titlul 59 “Acțiuni cu caracter științific și social cultural”, ce nu corespunde cu suma totală de 221.592 lei (000 lei pentru activități sportive și 71.592 lei pentru activități de tineret) transmisă de MTS în data de 18.01.2018 și reiterată de aceștia în data de 15.02.2018, fapt pentru care nu cunoaștem la această dată fundamentarea Ordonatorului principal de credite și implicit pentru ce se vor cheltui acești bani, fiindcă nu ne-a fost comunicată.

Acest titlu bugetar cuprinde Activități sportive și Activități de tineret, cu alte cuvinte ordonatorul de credite principal avea obligația conform art. 21 alin. (8) al Legii nr. 500/2002 a finanțelor publice, actualizată și republicată, să fundamenteze UNDE și CÂT se va cheltui de către DSTMB pentru fiecare activitate în parte.

La această dată, nu ne este comunicat de către ordonatorul de credite principal CÂT din suma de 47.984 lei se alocă activităților sportive pentru anul 2018 și CÂT din suma de 47.984 lei se alocă activităților de tineret, fapt pentru care nu avem cum să efectuăm demersurile legale de finanțare a solicitărilor dumneavoastră.

Am solicitat Ministerului Tineretului și Sportului, în data de 22.02.2018, să ne comunice fundamentarea sumelor alocate prin Bugetul alocat DSTMB cu nr. 1425/21.02.2018, pentru a putea identifica care a fost decizia acestuia în repartizarea sumelor, dar totodată și care a fost decizia acestuia de plată a facturilor la utilități sau serviciilor ce vor fi plătite de către administratorul MTS al patrimoniului bucureștean, având în vedere că sunt sume alocate de acesta mai mici decât cele prevăzute de lege în condițiile unei execuții bugetare a anului 2017 și în condițiile majorării salariului minim pe economie la 1900 lei, implicit a majorării prețurilor începând cu anul 2018.

 

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat în suspendarea temporară a finanțării și menținerea acesteia, decizie luată de conducerea DSTMB și motivată de dorința de respectare a prevederilor legilor în vigoare, dar și aplicată urmare problematicilor prezentate în comunicarea cu superiorul ierarhic referitor la sumele repartizate de acesta instituției noastre.

 

Întreg raportul poate fi accesat pe pagina www.curteadeconturi.ro .

 

Echipa DSTMB

 

Metodologii tabere 2018

În data de 27.02.2018, Ministerul Tineretului și Sportului în calitatea sa de ordonator principal de credite și decident asupra organizării și desfășurării Taberelor organizate de acesta prin direcțiile pentru sport și tineret județene, respectiv a municipiului București, vă aducem la cunoștință că în data de 27.02.2018 ne-au fost comunicate următoarele:

 1. METODOLOGIA ŞI REGULAMENT DE TABĂRĂ pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă, în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului și Sportului;
 2. METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA TABERELOR CU CARACTER SOCIAL pentru elevi şi a taberelor pentru preşcolarii, elevii, studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti.

Acestea pot fi studiate accesând link-urile:

http://mts.ro/evenimente/metodologia-privind-organizarea-taberelor-cu-caracter-social-pentru-elevi-si-a-taberelor-pentru-prescolarii-elevii-studentii-cu-handicap-impreuna-cu-asistentii-personali-si-asistentii-personali-pro/

 

http://mts.ro/noutati/metodologia-si-regulament-de-tabara-pentru-organizarea-si-desfasurarea-activitatilor-de-tabara-de-odihna-in-centrele-de-agrement-bazele-turistice-proprii-ministerului-tineretului-si-sportul/

 

La această dată, Ministerul Tineretului și Sportului a alocat DSTMB suma de 47.984,00 lei pentru întreg anul 2018 la Titlul 59 ”Alte cheltuieli”, titlu ce cuprinde activitatea sportivă și cea pentru tineret la care se încadrează și sumele alocate pentru Tabere.

Atragem atenția că deși am solicitat Ministerului Tineretului și Sportului să ni se comunice cum se împarte suma de 47.984,00 lei destinată activităților sportive și de tineret, acesta nu a răspuns până la data prezentei, fapt pentru care Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București este în imposibilitatea de a pune în executare Metodologiile emise și prezentate, precum și orice alte activități privind finanțarea domeniilor Sport și Tineret.

 

Echipa DSTMB

 

MTS a alocat BUGETUL DSTMB pentru anul 2018

În data de 21.02.2018, Ministerul Tineretului și Sportului în calitatea sa de ordonator de credite principal și decident asupra finanțării instituției din subordine, a transmis Bugetul pentru anul 2018  (http://dstmb.ro/informare-publica-2/buget/) al instituției noastre ce are rol executiv în vederea aplicării acestuia în interesul dumneavoastră, stimate cetățean bucureștean.

Având în vedere prevederile legale în vigoare privind transparența, am publicat astăzi 23.02.2018 Bugetul primit de la Minister pentru anul 2018 și necesar cetățenilor bucureșteni doritori de sprijin în domeniile Sport și Tineret.

Acest articol își dorește să vină în sprijinul dumneavoastră, stimate cetățean bucureștean și nu numai, pentru a înțelege o mică parte a deciziei MTS ca ordonator de credite principal privind finanțarea structurilor sportive și ONGT –urilor la nivelul municipiului București, precum și a finanțării necesarului privind funcționarea instituției noastre.

Prin urmare, referitor la Bugetul alocat pentru 2018, vă aducem la cunoștință următoarele:

 1. Alocarea bugetară de către Minister la Titlu 10 ”Cheltuieli de personal este conformă cu minimul necesar și cu posibilitatea de a putea scoate la concurs un număr de 5 posturi vacante în condițiile în care Ministerul Tineretului și Sportului transmite spre aprobare Memorandumul conform legii și a solicitării noastre, spre Guvernul României.

Până la aprobarea Memorandumului transmis de Minister în calitate de ordonator principal de credite, și comunicare de către acesta asupra deciziei luate privind posturile vacante ce pot fi scoase la concurs de către DSTMB, situația privind suspendarea temporară comunicată în data de 04.01.2018, (http://dstmb.ro/suspendare-temporara-activitate-dstmb-2018/) nu se modifică.

Cu toate acestea, demersurile de plată a salariilor întârziate ale personalului DSTMB urmare comunicării Bugetului în data de 21.02.2018, se vor realiza săptămâna viitoare, așteptând la această dată validarea sumelor alocate de MTS de către Ministerul Finanțelor Publice pentru a putea efectua demersuri către Trezoreria Sector 1.

 1. Alocarea Bugetară de către Minister a sumei de 61.324 lei la Titlul 20 “Bunuri și servicii”, ce nu corespunde suma de 170.000 lei transmisă de MTS în data de 18.01.2018 și reiterată de aceștia în data de 15.02.2018, fapt pentru care nu cunoaștem la această dată fundamentarea Ordonatorului principal de credite și implicit pentru ce se vor cheltui acești bani pentru buna organizare și funcționare a DSTMB pentru anul 2018.

Menționăm că Proiectul de buget al DSTMB transmisă fundamentat către MTS conform legilor în vigoare, în anul 2017, pentru Titlul ”Bunuri și servicii” este de 1.738.860 lei.

Rezultă în prezent o alocare de 3,53 % față de necesarul solicitat de DSTMB pentru anul 2018.

 1. Alocarea bugetară de către Minister a sumei de 47.984 lei la Titlul 59 “Acțiuni cu caracter științific și social cultural”, ce nu corespunde cu suma totală de 221.592 lei (150.000 lei pentru activități sportive și 71.592 lei pentru activități de tineret) transmisă de MTS în data de 18.01.2018 și reiterată de aceștia în data de 15.02.2018, fapt pentru care nu cunoaștem la această dată fundamentarea Ordonatorului principal de credite și implicit pentru ce se vor cheltui acești bani pentru anul 2018, fiindcă nu ne-a fost comunicată.

Acest titlu bugetar cuprinde Activități sportive și Activități de tineret, cu alte cuvinte ordonatorul de credite principal avea obligația conform art. 21 alin. (8) al Legii nr. 500/2002 a finanțelor publice, actualizată și republicată, să fundamenteze UNDE și CÂT se va cheltui de către DSTMB pentru fiecare activitate în parte pentru anul 2018, ceea ce la această dată nu ne este comunicat în clar.

La această dată, nu ne este comunicat de către ordonatorul de credite principal CÂT din suma de 47.984 lei se alocă activităților sportive pentru anul 2018 și CÂT din suma de 47.984 lei se alocă activităților de tineret, pentru anul 2018, fapt pentru care nu avem cum să efectuăm demersurile legale de finanțare a solicitărilor dumneavoastră.

În finalul acestei scurte informări a dumeavoastră, stimate cetățean bucureștean, despre Bugetarea alocată instituției noastre pentru anul 2018 de către Ministerul Tineretului și Sportului în calitatea sa de ordonator de credite principal și decident asupra finanțării bunei organizării și desfășurării activității la nivelul municipiului București a instituției sale din subordine, vă comunicăm că pentru un număr de 9 angajați existenți, ordonatorul de credite principal a considerat necesară alocarea sumei de 75 lei pentru pregătire profesională a acestora pentru anul 2018.

Am solicitat Ministerului Tineretului și Sportului, ieri 22.02.2018, să ne comunice fundamentarea sumelor alocate prin Bugetul alocat DSTMB cu nr. 1425/21.02.2018, pentru a putea identifica care a fost decizia acestuia și efectua demersurile legale ce se impun în cheltuirea sumei de 75 lei pentru cursurile de formare profesională ale personalului DSTMB, dar totodată și care a fost decizia acestuia de plată a facturilor la utilități sau serviciilor ce vor fi plătite de către administratorul MTS al patrimoniului bucureștean prin DSTMB, având în vedere că sunt sume alocate de acesta mai mici decât cele prevăzute de lege în condițiile unei execuții bugetare a anului 2017 și în condițiile majorării salariului minim pe economie la 1900 lei, implicit a majorării prețurilor începând cu anul 2018.

 

Echipa DSTMB

Lazăr Cătălin Nicolae – 3rd Training Course for Educational Staff Members of Youth Centres

Având în vedere selecția și invitația domnului Lazăr Cătălin Nicolae, venită din partea Consiliul Europei – Departamentul de tineret, acesta fiind angajat în prezent al Direcției pentru Sport și Tineret, va lua parte în perioada 25 februarie – 1 martie 2018 la Centrul de Tineret MARIENTHAL din Luxemburg, la proiectul internațional de tineret ”3rd Training Course for Educational Staff Members of Youth Centres”.

 

Cea de-a treia ediție a cursului de formare pentru membrii personalului centrelor de tineret din rețeaua programului “Eticheta de calitate a Consiliului Europei pentru Centre de Tineret” se bazează pe experiența acumulată în domeniul educației pentru drepturile omului și se adresează unei teme actuale în domeniul tineretului și anume accesului la drepturile sociale a tinerilor care se confruntă cu excluziune, discriminare și violență.

 

Ne bucură și ne onorează în același timp, faptul că domnul Lazăr Cătălin Nicolae este singurul participant selectat din sistemul public cu atribuții în domeniul tineretului din România, prezența lui fiind o oportunitate deosebită de a găsi cele mai bune soluții menite în a pune în practică inițiativa înființării și acreditării de către Ministerul Tineretului și Sportului prin DSTMB, după standarde europene de calitate, în municipiul București și nu numai, a unui Centru de Tineret Național dedicat tinerilor și organizațiilor de/pentru tineret din România.

 

Posturi vacante și condiții generale de ocupare

Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, cu toate că nu avem angajat la Compartimentul Juridic și Reusrse umane, dar urmare interesului exprimat al dumneavoastră de a ne veni în sprijin privind ocuparea posturilor vacante și imperios necesare susținerii activității noastre, vă pune la dispoziție informațiile necesare privind Condiții generale de ocupare a posturilor vacante și existente la această dată, accesând link-ul:       Descarcă aici

Totodată vă supunem atenției următoarele:

 1. Tabelul prezentat, nu reprezintă scoaterea la concurs a posturilor vacante.
 2. Scoaterea la concurs a posturilor vacante va fi efectuată doar urmare aprobării memorandumului conform prevederilor legale în vigoare.
 3. Ulterior aprobării memorandumului de scoatere la concurs a posturilor vacante din cadrul instituției noastre, vom efectua în cel mai scurt timp procedurile necesare de scoatere la concurs a posturilor vacante. Pentru aceasta, avem rugămintea să urmăriți site-ul nostru în următoarea perioadă pentru a vă informa cu privire la demersurile noastre.

 

Dorim să menționăm că decizia de suspendare temporară este strict a conducerii DSTMB.

 

Rugăm ca, în cazul în care, veți transmite CV –uri pentru o viitoare colaborare, acestea să fie în format Europass conform http://www.anofm.ro/cv-europass-noul-model și/sau în vederea unei detașări sau transfer, să efectuați demersurile legale conform prevederilor legislative în vigoare.

 

Vă mulțumim mult pentru interesul arătat și sperăm în rezolvarea acestei situații cât de curând posibil.

 

Echipa DSTMB

Suspendare temporară – ACTIVITATE DSTMB 2018

Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, începând de stăzi 04.01.2018, anunță următoarele:

 • suspendarea finanțării activităților sportive, până la ocuparea posturilor vacante;
 • suspendarea finanțării activităților de și pentru tineret, până la ocuparea posturilor vacante;
 • suspendarea activității de punere la dispoziție date și documentație din Arhiva instituției, până la ocuparea posturilor vacante;
 • suspendarea activităților de transmitere situații, date și documentație ce este obligatoriu de întocmit de către Compartimentele de specialitate unde se identifică post vacant, până la ocuparea posturilor vacante;

Cu toate acestea, în baza numărului limitat de 4 angajați și funcționând la 20% din capacitatea de lucru, vom continua în anul 2018, următoarele activități:

 • de îndrumare și consiliere pe probleme legate de sport și tineret, referitor la organizarea și desfășurarea de diferite activități/proiecte;
 • de acordare a Certificatelor de identitate sportivă, cu amendamentul că termenul de verificare a documentației este de maxim 30 zile și cel de eliberare este de maxim 30 zile;
 • de acordare a Carnetelor de instructor sportiv persoanelor care vor transmite documentația solicitată, cu amendamentul că termenul de verificare a documentației este de maxim 30 zile și cel de eliberare este de maxim 30 zile;
 • de răspuns la solicitările cetățanului și/sau ale administrației publice centrale, respectiv administrației publice locale, în măsura posturilor ocupate din cadrul Compartimentelor de specialitate și conform atribuțiilor de serviciu ale acestora sau cele delegate (după caz);
 • de secretariat, referitor la activitate registratură și/sau relații cu publicul.

 

Parte din motivele ce stau la baza luării deciziei de suspendare a parte din activitățile desfășurate de instituția noastră, le regăsiți accesând și citind ”Scrisoare deschisă către Cetățean”      Descarcă aici

 

Vă mulțumim pentru înțelegere,

Echipa DSTMB