Ministerul Tineretului si Sportului

 

 

Bine ati venit!

DIRECTIA PENTRU SPORT SI TINERET A MUNICIPIULUI BUCURESTI

IN ATENTIA STRUCTURILOR SPORTIVE AFLATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Avand in vedere prevederile Legii ducatiei fizice si sportului nr. 69/2000, privind organizarea si desfasurarea de activitati sportive, pana la data de 29.01.2021, orele 16:00, va rugam sa ne transmiteti CALENDARUL ACTIVITATILOR SPORTIVE pe anul in curs (conform Anexei 1 – DESCARCA AICI), asumat de catre reprezentantul legal si/sau persoana imputernicita legal a structurii sportive, care sa cuprinda activitatile sportive pe care doriti sa le organizati in parteneriat cu institutia noastra, in vederea alcatuirii Proiectului de Calendar al D.S.T.M.B. pentru anul 2021, proiect care va fi transmis spre aprobare catre Ministerul Tineretului si Sportului (M.T.S.).

Totodata precizam faptul ca, la Calendarul Activitatilor Sportive se va anexa atat Cererea de Finantare (conform Anexei 2 - DESCARCA AICI), cat si Regulamentul de Desfasurare al fiecarei competitii, care sa contina documente justificative pentru intocmirea Proiectului de calendar.

Structurile sportive care nu transmit Calendarul Activitatilor Sportive, conform cerintelor mentionate mai sus, nu pot beneficia de sprijin din partea D.S.T.M.B. in organizarea activitatilor sportive planificate.

Documentele vor fi transmise, in format electronic, la adresa de e-Mail dstmb@mts.ro

Scoala Online de Proiecte MTS (ScOP MTS)

Direcția Județean pentru Sport și Tineret a Municipiului București (DSTMB), desfășoară în perioada 01.12.2020 – 20.12.2020 proiectul „Școala Online de Proiecte MTS (ScOP MTS)” prin care își propune să contribuie la creșterea gradului de acces al organizațiilor neguvernamentale de tineret, la finanțări nerambursabile din fonduri publice.

Înscrierile se vor realiza la adresa scop@dstmb.ro, până la data de 07.12.2020, orele 23:59, urmând ca persoanele desemnate de organizațiile de tineret (constituite în baza OUG 26/2000) să fie contactate pentru diseminarea programului de instruire și a agendei de lucru, până la data de 09.12.2020.

Organizațiile de tineret vor transmite o solicitare de participare, prin care vor desemna minim 1 reprezentant. Pentru fiecare persoană nominalizată, se va specifica prioritatea de participare și se va atașa anexa 1 (declarație acord prelucrare date cu caracter personal) ce se poate solicita la adresa de email scop@dstmb.ro.

Selecția participanților se face la nivel de entitate (ONGT), cronologic, și va viza cel puțin câte un reprezentant din cadrul aplicanților, în cazul în care numărul solicitărilor va depăși pragul de 100 de aplicații.

Se vor derula 5 module, cu 20 participanți / modul, pe o perioadă de 45 ore, online. (30 ore formare și evaluare + 15 ore practică individuală).

Organizațiile interesate sunt rugate să disemineze informația pe grupurile interne astfel încât persoanele interesate să se implice.

Demersului nostru este susținut de Casa de Cultură a Studenților din București, instituția fiind partener al proiectului.

ANUNT IMPORTANT !

S-au stabilit normele metodologice privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanță (ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 157 din 3 septembrie 2020).

Informatii suplimentare puteti obtine aici.


ATENTIE !

Inscrierile si numarul voucher-elor sunt LIMITATE !