Anunturi

Concursul local de proiecte de tineret

Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București organizează în perioada 14 iunie 2021 - 26 noiembrie 2021, Concursul local de proiecte de tineret. Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București organizează în perioada 14 iunie 2021 - 26 noiembrie 2021, Concursul local de proiecte de tineret. Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret este de 107872,3 LEI cu o limită maximă pe proiect de 32361,81 LEI.

Anunt 10 05 2021

DIRECTIA PENTRU SPORT SI TINERET A MUNICIPIULUI BUCURESTI Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante: 1 funcție contractuală de execuţie vacantă de Consilier II – din cadrul Biroului Sport și Tineret - Compartimentul Tineret. Conditiile de participare la concurs: Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute în Regulament – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și anume: