Anunturi

Concurs posturi vacante

COMPARTIMENTUL TINERET din cadrul Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București își propune să îmbunătățească standardul de performanță, prin acțiunile dedicate tinerilor, în procesul de formulare a viitoarelor proiecte proprii organizate de DSTMB, în baza nevoilor identificate în sectorul de tineret, raportat la Municipiul București. PENTRU SECTORUL DE TINERET : SWOTIFY YOURSELF                COMPARTIMENTUL TINERET din cadrul Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București își propune să îmbunătățească standardul de performanță, prin acțiunile dedicate tinerilor, în procesul de formulare a viitoarelor proiecte proprii organizate de DSTMB, în baza nevoilor identificate în sectorul de tineret, raportat la Municipiul București.

Concurs posturi vacante

Rezultatele probei scrise pentru Concursul/Examenul organizat în data de 02.09.2021 în vederea ocupării posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul DSTMB. La concursul/examenul organizat în data de 02.09.2021, în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul DSTMB.     Nr. crt   Nume și prenume candidat   Puntaj probă scrisă (puncte)   Rezultat probă scrisă

Concurs posturi vacante

Rezultatele probei scrise pentru Concursul/Examenul organizat în data de 07.09.2021 în vederea ocupării posturilor vacante Consilier IA pentru compartimenetele Achiziții publice/Logistică și Relații cu publicul corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul D.S.T.M.B. La Concursul/Examenul organizat în data de 07.09.2021 în vederea ocupării posturilor vacante Consilier IA pentru compartimenetele Achiziții publice/Logistică și Relații cu publicul corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul D.S.T.M.B.   Nr. crt Nume și prenume candidat

Concurs posturi vacante

Soluționarea contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 02.09.2021 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de administrator I U.A.B.S. din cadrul D.S.T.M.B. Având în vedere Contestația depusă de către dl. Damiloiu Emil, înregistrată la registratura instituției sub numărul 1153 /06.09.2021, față de rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 02.09.2021 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de Administrator I - U.

Concurs posturi vacante

Rezultate FINALE pentru concursul/examenul organizat în data de 02.09.2021 privind posturile vacante contractuale din cadrul D.S.T.M.B. La concursul/examenul organizat în data de 02.09.2021, în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale de Administrator I din cadrul D.S.T.M.B.:   Nr. crt. Nume  și prenume candidat Rezultatul seIecției  de dosare Admis / Respins Punctajul la proba scrisă Punctajul la proba interviu Punctajul  final Rezultat final la concurs/examen

Concurs posturi vacante

PROGRAMARE INTERVIU privind concursul din data de 07.09.2021 pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul D.S.T.M.B. La Concursul/examenul organizat în data de 07.09.2021 în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcțiilor posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul DSTMB, Comisia de concurs / examen a stabilit programul de interviu, după cum urmează:   Nr. Crt. Nume și prenume candidat

Concurs posturi vacante

REZULTATELE FINALE pentru concursul/examenul organizat în data de 07.09.2021 privind posturile vacante contractuale din cadrul D.S.T.M.B. La concursul/examenul organizat în data de 07.09.2021, în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul D.S.T.M.B.:   Nr. crt. Nume și prenume candidat Rezultatul seIecției de dosare admis / respins Punctajul la proba scrisă Punctajul la proba interviu

Concurs posturi vacante

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante: 1 funcție contractuală de execuție vacantă de Administrator I din cadrul Compartimentului Unitatea de Administrare a Bazelor Sportive; 1 funcție contractuală de execuție vacantă de Administrator I din cadrul Compartimentului Unitatea de Administrare a Bazelor Sportive; Conditiile de participare la concurs: Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute în Anexa 1 Regulament – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, art.

Concurs posturi vacante

Formular înscriere participanți proiect SWOTify Yourself. Hai să scriem împreună, un nou capitol, poate chiar întreaga poveste a evenimentelor adresate tinerilor din București. Ideile tale sunt foarte importante și vor sta la baza viitoarelor proiecte. La acest eveniment, vei participa alături de alți 99 de tineri activi și energici. Activitățile vor fi de tip Cafenea Publică și Open Space Technology și vor avea loc prin parteneriat, la Casa de Cultură a Studenților din București.

Concurs posturi vacante

Prelungire procedură înscrieri participanți proiect SWOTify Yourself organizat de DSTMB Pentru desfășurarea în condiții optime a proiectului și datorită importanței ce o acordăm înscrierilor și identificării nevoilor tinerilor din București, prelungim perioada de înscrieri din cadrul proiectului SWOTify Yourself și replanificăm graficul activităților, după cum urmează: Evenimentele din cadrul proiectului se desfășoară în următoarele zilele:  Joi 28 octombrie - Eveniment tip Open Space Technology Joi 4 noiembrie - Eveniment tip Cafenea Publică Joi 11 noiembrie - Eveniment tip Open Space Technology Joi 18 noiembrie - Eveniment tip Cafenea Publică Agenda unei zilei de eveniment (vezi mai jos zilele stabilite):

Concurs posturi vacante

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante: 1 funcție contractuală de execuţie vacantă de Consilier IA – din cadrul Serviciului Economic, Patrimoniu si Achizitii Publice - Compartimentul Achiziții publice. 1 funcție contractuală de execuție vacantă de Consilier IA – din cadrul Compartimentul Logistică și Relații cu Publicul.  Conditiile de participare la concurs:  Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute în Anexa 1 Regulament – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  art.

Concurs posturi vacante

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti publica LISTA FUNCȚIILOR ȘI DREPTURILOR SALARIALE la data de 31.07.2021. PUBLICATĂ LA SEDIU ȘI PE PAGINA DE INTERNET A DIRECȚIEI PENTRU SPORT SI TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CONFORM LEGII NR 153/2017 ART 33 (1)       NR CRT   DENUMIREA FUNCȚIEI   SALARIU DE BAZĂ   SPORURI    

Concursul local de proiecte de tineret

Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București organizează în perioada 14 iunie 2021 - 26 noiembrie 2021, Concursul local de proiecte de tineret. Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București organizează în perioada 14 iunie 2021 - 26 noiembrie 2021, Concursul local de proiecte de tineret. Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret este de 107872,3 LEI cu o limită maximă pe proiect de 32361,81 LEI.

Anunt 10 05 2021

DIRECTIA PENTRU SPORT SI TINERET A MUNICIPIULUI BUCURESTI Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante: 1 funcție contractuală de execuţie vacantă de Consilier II – din cadrul Biroului Sport și Tineret - Compartimentul Tineret. Conditiile de participare la concurs: Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute în Regulament – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și anume: