Modele Cereri/Formulare tipizate

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA C.I.S.-RILOR

ŞCOLARE:

 1. CONTRACT DE SOCIETATE CIVILĂ - AUTENTIFICAT;
 2. ACT CONTITUTIV / PROCES VERBAL DE CONSTITUIRE;
 3. STATUTUL;
 4. DOVADA DE SEDIU;
 5. DOVADA DE PATRIMONIU;
 1. CERERE de acordare a avizului şi autorizării funcţionării structurilor sportive
 2. CERERE de înregistrare în Registrul sportiv

 

ALTELE:

 1. CONTRACT DE SOCIETATE CIVILĂ - AUTENTIFICAT;
 2. ACT CONTITUTIV / PROCES VERBAL DE CONSTITUIRE;
 3. DOVADA DE SEDIU – CONTRACT DE COMODAT/ACT DE PROPRIETATE;
 4. DOVADA DE PATRIMONIU;
 1. CERERE de acordare a avizului şi autorizării funcţionării structurilor sportive
 2. CERERE de înregistrare în Registrul sportiv