Prezentare

PREZENTARE COMPARTIMENT TINERET.

Compartimentul Tineret funcţionează în cadrul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti pentru a sprijini tinerii în acea componentă a educaţiei de tip non -formal, cât şi de încurajarea implicării acestora înactivitatea şi programele desfăşurate de către organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret, dar şi în structurile asociative de şi pentru tineret.

 

Acţiunile desfăşurate de Compartimentul Tineret sunt următoarele:

  • Acţiuni proprii şi în parteneriate cu alte instituţii sau structuri guvernamentale sau non-guvernamentale;
  • Finanţarea prin Concursul local de proiecte pentru tineret a acţiunilor O.N.G-urilor de tineret sau pentru tineret;

 

Activitatea Compartimentului Tineret se concretizează în:

  • Programe în domeniul tineretului;
  • Acţiuni şi proiecte pentru tineret;
  • Relaţii de cooperare şi de colaborare cu alte instituţii;
  • Informarea şi consilierea tinerilor;